24 Januari 2017 - SDE+ Bijeenkomst in Zwolle

bijeenkomst sde zwolle SDE+ 2017 bijeenkomst in Zwolle
De SDE+ voorjaarsronde gaat op 7 maart 2017 “open”. Althans, dat is de inschatting van het SDE-team die in de Buiten sociëteit in Zwolle de solar-markt bijpraatte over de aankomende SDE+ regeling voor 2017.

Freenergics was hierbij. Met ruim 200 man in de zaal was er duidelijk veel interesse. Omdat er een “cap” komt op SDE-toekenningen voor aanvragen voor “bijstoken van kolencentrales”, blijft er dit jaar meer geld over voor andere technieken, zoals voor zonnepanelen. Althans, zo is de heersende gedachte. In eerdere jaren ging een groot deel van de SDE gelden met deze niet- CO2 gunstige energieproductie “de oven van de kolencentrales in”. Dit tot ergernis van de PV-branche.
Hoewel de regeling nog niet is gepubliceerd, zijn de contouren al wel duidelijk. De Tweede Kamer is reeds op 30 november 2016 geïnformeerd over de plannen van Minister Kamp aangaande de regeling.

De heer Ten Have, eindverantwoordelijk voor de SDE-desk in Zwolle, hield een helder betoog waarin hij verschillende bestuursrechtelijke casussen doornam om te duiden waarom de SDE-desk:
(a) streng moet zijn waar het gaat om de compleetheid van de eerste aanvraag en
(b) niet toestaat dat de aanvraag na indienen op een andere naam wordt overgeschreven

Het SDE team heeft de indiening vergemakkelijkt door een EXCEL template te produceren waarin alle financiële data kunnen worden ingevoerd, een haalbaarheidsberekening in een standaard format wordt uitgevoerd en de indiener automatisch ziet welke extra bijlages noodzakelijk zijn.

Zie ook rvo.nl/sde of mijnrvo.nl

Datum Tijdstip per kilowattuur
7 maart 2017 09.00 uur     € 0,09
13 maart 2017 17.00 uur € 0,11
20 maart 2017        17.00 uur € 0,13


Heeft u vragen over SDE omdat u een groter solar-projecten overweegt?
Bel ons gerust op 0411-689725.

Industrieweg 7A  | 5281 RW Boxtel | T: 0411 - 68 97 25 | F: 0411 - 67 13 22 | info@freenergics.nl