fbpx

Het aantal zonnepanelen bij huishoudens is de afgelopen jaren sterk gegroeid.

 

Geachte Voorzitter,

Het aantal zonnepanelen bij huishoudens is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Het is inmiddels gemeengoed geworden om je eigen energie op te wekken met zonnepanelen. De salderingsregeling heeft een positieve bijdrage geleverd aan die groei. Inmiddels zijn de kosten van zonnepanelen sterk gedaald en deze kostendaling zet nog steeds door. Het wordt daardoor voor huishoudens financieel steeds aantrekkelijker om zonnepanelen op hun dak te leggen. Hierdoor heeft een huishouden op termijn minder subsidie nodig om zelf hernieuwbare energie op te wekken met zonnepanelen. Daarom is in het regeerakkoord opgenomen dat de salderingsregeling zal worden omgevormd in een nieuwe subsidieregeling.

Op 28 januari jl. hebben wij uw Kamer geïnformeerd dat de omvorming van salderen wordt uitgesteld tot 1 januari 2021. Daarnaast is u gemeld dat de terugleversubsidie, zoals aangekondigd op 15 juni 2018, bij nadere uitwerking veel complexer in de uitvoering is gebleken dan in eerste instantie gedacht. Sindsdien hebben wij in nauw overleg met verschillende betrokken partijen gewerkt aan een werkbaar alternatief instrument voor de omvorming van salderen. In deze brief informeren wij uw Kamer over het voornemen van het kabinet om de salderingsregeling tot 2023 voort te zetten en daarna op een alternatieve manier om te vormen. Het kabinet verwacht hiermee een eenvoudige, gebruiksvriendelijke regeling te realiseren waardoor het voor huishoudens financieel aantrekkelijk blijft om te investeren in zonnepanelen en tegelijkertijd overstimulering wordt voorkomen. Zo pakt de energietransitie voor de belastingbetaler niet duurder uit dan nodig. Op termijn kan zo meer duurzaamheidswinst geboekt worden, net als was beoogd in het regeerakkoord.

Salderen tot 2023, daarna geleidelijk afbouwen

Het kabinet is voornemens om de huidige salderingsregeling tot 1 januari 2023 ongewijzigd voort te zetten. Dit betekent dat kleinverbruikers met zonnepanelen nog 3 jaar langer kunnen salderen dan was voorzien in het regeerakkoord. Tot 1 januari 2023 verandert er niets voor huishoudens die al zonnepanelen hebben. Daarnaast blijft het hierdoor financieel aantrekkelijk voor huishoudens om te investeren in zonnepanelen.

Download hier de hele brief van de Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes.