Kennisbank

We helpen u graag de wereld van zonne-energie beter te begrijpen. Onze kennis en kunde delen we graag met u.

Zonnepanelen

Zonnepanelen zetten zonlicht om naar duurzame energie. Zo kun je in je eigen stroombehoefte voorzien. Een zonnepaneel bestaat uit zonnecellen. Wanneer er zonlicht op het paneel valt, ontstaat er een spanningsverschil tussen de bovenkant en onderkant van de zonnecellen. Er gaat dan een stroom lopen: gelijkstroom. Gelijkstroom is niet geschikt voor apparaten in huis en wordt daarom door een omvormer omgezet naar wisselstroom. Deze wisselstroom gaat naar de meterkast en wordt zo gebruikt voor jouw eigen energie, opgeslagen of teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.
Bloomberg “Tier 1” lijst
Freenergics kiest altijd panelen van deze onafhankelijk opgestelde lijst. Financieel analist “Bloomberg” houdt rekening met de solvabiliteit, garanties, de internationale betrokkenheid bij grootschalige solar projecten, technische beoordeling van fabriek en product etc. Het zicht van Bloomberg op de internationale zonnepaneelmarkt is dus veel breder dan die van een lokale zonnepaneel lijsten (b.v. Consumentenbond)
Onze zonnepanelen assortiment bestaat momenteel uit Duitse en Amerikaanse top kwaliteitsproducten als Solarwatt en Sunpower. Maar ook Tier 1 producten zoals Trina , Jinko , JA-solar en Longi Solar .
Op sommige momenten wek je mogelijk meer energie op dan je verbruikt. Deze energie lever je terug aan het net. Op andere momenten neem je juist meer energie af dan dat je opwekt, bijvoorbeeld bij slecht weer. Op de jaarnota verrekent de energieleverancier het totaal aan teruggeleverde energie met jouw jaarverbruik. De teruggeleverde energie wordt dus afgestreept tegen de gebruikte energie. Dat noemen we salderen.

De salderingsregeling houdt in dat je de energie die je opwekt voor hetzelfde tarief mag verrekenen met de energie die je afneemt. Deze regeling wordt vanaf 2023 mogelijk afgebouwd, waardoor je elk jaar een iets kleiner percentage van de teruggeleverde energie kan salderen. Voor de overige teruggeleverde energie krijg je een vergoeding.
Dat kan inderdaad. Dat heeft een “vrijveld systeem”. Men kiest hiervoor om de volgende redenen:
-als om esthetische reden de opstallen (woning) vrij moeten blijven van zonnepanelen
-de daken zon-technisch ongeschikt zijn waardoor rendement sterk zakt.
-er op de opstellen te weinig ruimte is om de gewenste opbrengst te verkrijgen.
Een vrijveld systeem moet vooraf bij de Gemeente worden aangevraagd waarbij er doorgaans om een ontwerp wordt gevraagd. Wij hebben ervaring met het voorbereiden van dergelijke aanvragen.
Omvormers zijn spatwaterdicht (minimaal IP65) en worden onder de vrijveldsystemen geplaatst of onder een aparte PV-shelter. Houdt rekening met enig graafwerk voor de wisselstroomkabel en de datakabel naar de meterkast.
De salderingsregeling houdt in dat je de energie die je opwekt voor hetzelfde tarief mag verrekenen met de energie die je afneemt. Deze regeling wordt vanaf 2023 mogelijk afgebouwd, waardoor je elk jaar een iets kleiner percentage van de teruggeleverde energie kan salderen. Voor de overige teruggeleverde energie krijg je een vergoeding.
Dat kan natuurlijk altijd. Echter, het naplaatsen van een klein aantal panelen (1-6) is relatief duur. Verder wisselen modellen (maten en kleur) en de elektronische specificaties van zonnepanelen snel. Ook moet het legplan wel een praktische ruimte vrij laten voor latere bijplaatsing. Naderhand bijleggen kan dus lastig blijken. In de ontwerpfase hier rekening mee worden gehouden. Ons advies is om vooraf uw plan goed met ons door te spreken en proberen 5 jaar vooruit te kijken naar uw energiebehoefte. Zeker als uw plannen met uw woning ook langdurig zijn. Soms is het op de langere termijn veel goedkoper om nu een dak “vol te leggen” met een type paneel, zeker als het gaat om een beeldbepalend dakvlak.
Verder kan het terugvragen van de BTW van een tweede set zonnepanelen op hetzelfde problemen op problemen stuiten.
Nee. De rest gaat gewoon door. De 3 By-Pass diodes in het kapotte paneel zorgen er namelijk (automatisch) voor dat dat de stroom dan langs het kapotte deel van het paneel wordt geleidt. De 3 diodes verzorgen ieder 1/3 van het paneel. Het paneel valt dus niet direct in een keer uit, maar per 1/3 deel.
Vaak wordt er in de markt ten onrechte een vergelijk gemaakt met “de kerstboom verlichting” waarbij de hele verlichting uitgaat als er een lampje kapot gaat. Deze vergelijking is dus onjuist.
Verder kan het terugvragen van de BTW van een tweede set zonnepanelen op hetzelfde problemen op problemen stuiten.

Omvormers

De verkopen momenteel de volgende merken kwaliteits omvormers SMA, Solax Power en SolarEdge.

Soorten daken

Het “beste dak” bestaat waarschijnlijk niet. Vele daken zijn geschikt voor het op een nuttige manier opwekken van zonnestroom. Het rendement kan natuurlijk wat verschillen.
Heeft u een of meedere dakdelen / dakvlakken welke
(a) “kijken” naar het zuiden of vanuit het zuiden ergens naar oost of west?
(b) gedurende de productiemaanden april-september weinig tot geen schaduw heeft
Dan heeft u in potentie een geschikt dakdeel voor zonnestroom. Zie ook “vrij veld” als u geen geschikt dak heeft maar wel een grote tuin/erf/grond.

Financieel

De Elektriciteitswet verreist dat u uw zonnepaneelinstallatie aanmeldt in het Ean- register. Om u te ontzorgen melden wij u installatie aan bij uw netwerkbeheerder. U netwerkbeheerder kan dan ook gelijk controleren of uw electriciteitsmeter geschikt is voor het bijhouden van de stroom die u saldeert: de stroom die u op enig moment overtollig heeft en op een later moment wel weer wil terughalen. Kortom, zodat u tijdig over een deugdelijke energiemeter kunt beschikken. U kunt overigens zelf bepalen of u de nieuwe meter op “slim” of “standaard” laat zetten.
Bij de aanbieding voor een zonnestroominstallatie bieden we u een optionele Kilowattuur Opbrengstgarantie aan. U bent dan 10 jaar vrij van kosten indien uw installatie door productfalen niet naar behoren presteert, zoals bij te snelle degradatie van panelen. Freenergics biedt u hiermee zekerheid over de financiële opbrengst. Zodat uw financiële prognose ook daadwerkelijk behaald kan worden. Haalt u de productienorm in de toekomst niet? Het probleem wordt door ons dan hersteld en de gemiste opbrengst wordt vergoed tegen het dan geldende kilowattuur tarief (CBS-opgave consumentenstroom).

Schaduw

Hoe om te gaan met schaduw op uw zonnepanelen?
We stellen vast dat een groot aantal consumenten bij het aanschaffen van hun zonnepaneelinstallatie worstelen met de vraag: “Moet ik nu wel of geen micro-omvormers (MO’s) of optimizers toepassen bij mijn zonnepanelen?” Vaak wordt deze vraag gelijk gezien als de vraag: “Moet ik wel of niet de zonnepenalen parallel schakelen?

Herkent u zich in de alinea hierboven? Lees dan verder. Dit whitepaper heeft als doel u de kennis aan te reiken om deze keuze uiteindelijk rationeel te kunnen maken. En als u er toch niet uitkomt? Dan in alle gevallen de juiste vragen te kunnen stellen aan uw aanstaande leverancier.

Lees meer...
“Schaduw” heeft een effect op “uw solar opbrengst”. U heeft de keuze om al dan niet iets aan deze schaduw te doen. Er zijn zeker 6 oplossingsrichtingen als het gaat om hoe omgaan met schaduw op zonnepanelen. Echter, vaak wordt er maar een oplossing aangereikt: overal plaatsen van optimizers of micro-omvormers. Maar weet dat u beschikt over veel meer opties. Vaak zijn deze goedkoper en stabieler. Wij hebben het thema overzichtelijk voor u uitgewerkt in ons whitepaper: ”Hoe om te gaan met schaduw?”. Geïnteresseerd? Laat uw gegevens achter en wij zenden u de informatie per mail toe.

Brand

Dit thema wordt in onze showroom uitgebreid uitgewerkt op een speciaal display.
Oorzaak
- DC stekkers
- By-pass diodes
Bevordering van de brand
- Glas-glas panelen en laatste NEN keuring van Solarwatt
- Scope 12 Scios vereisten van opstal/brand verzekeraars voor commercieel vastgoed
Effecten van de verspreiding van silicium kristal door de thermisch wolk van een brand en de daaropvolgende depreciatie van (weide) grond door de aanwezigheid van scherp kristal. Koeien kunnen er niet meer grazen (voorbeeld).
Nee. Een zonnepaneel installatie heeft namelijk geen invloed op de kans dat bliksem uw woning direct zal treffen. Een direct inslag heet “Type I” inslag, oftewel ”direct inslag”. Fun fact: het bliksem epicentrum van Nederland ligt in Noord-West Brabant. Uw opstalverzekering zal de schade dekken. Maar zorg wel dat de waarde van de installatie bekend is bij uw opstelverzekeraar. Zie ook “indirecte bliksemschade”.
Als bliksem in de buurt van uw woning inslaat (dus niet op de woning zelf), kan deze terechtkomen in de elektrakabels van uw netwerkbeheerder of in datakabels. Via deze kabels komt er een heftige en kortstondige energiepuls uw meterkast binnen en kan vervolgens schade toebrengen aan alles “wat aan de stekker zit”. Dit heet “Type II schade”. Een “Type II Overspanningsbeveiliging” kunnen wij in de meterkast plaatsen. Alle electronische apparatuur tot 10 m kabellengte achter de overspanningsbeveiliging is dan beveiligd tegen de puls. Dus niet alleen de zonnepanelen zijn beveiligd, maar ook andere zaken in de woning. Let op: is de kabel naar de omvormer groter dan 10m? Dan moet de Type II OSB dichter bij de omvormer worden geplaatst.
Is de Type II OSB is aangesproken door een bliksempuls? Dan is dat op de overspanningsbeveiliger zichtbaar.
De kosten van de overspanningsbeveiliging hangen onlosmakkelijk samen met de zonnepaneel installatie. U krijgt dus ook over deze extra werkzaamheden 21% BTW terug.

Vogelwering

Een vogel barrière. Tijdens de installatie kunnen we vogel barrière te plaatsen. U voorkomt hiermee nestvorming onder de panelen. De hoeveelheid materiaal die vogels aanslepen is verrassend groot. Nestmateriaal frustreert de natuurlijke koeling van uw panelen, en heeft direct een nadelige invloed op de productie. Verder worden de vogels vaak als hinderlijk ervaren, bijvoorbeeld door het geluid van “krassende” vogelklauwen op de dakpannen of de uitwerpselen op de panelen/omgeving. Ook is het nestmateriaal altijd zeer droog en dus extreem brandbaar.
Naplaatsen van vogel barrière is mogelijk, maar wel fors duurder dan plaatsing samen met de panelen.
De kosten van de vogel barrière hangen onlosmakelijke samen met de zonnepaneel installatie. U krijgt dus ook over deze extra werkzaamheden 21% BTW terug.
Welke vogels nesten onder de panelen? Meestal kauwen. Waarom nesten op deze, op het eerst gezicht, zeer hete plek? Een paar argumenten en ideeën daarover. De door de zon opgewarmde panelen creëren een thermische trek onder de panelen. Die luchtbeweging kan verkoeling geven aan nestende vogels. Ook al zijn de panelen in mei/juni soms al zeer heet (60-70 graden Celsius). De trek wordt dan ook navenant sterker. Verder zijn de vogels onder de panelen afgeschermd van directe zonnestralen. En er lijkt momenteel weinig concurrentie voor deze nestplekken door andere soorten. Lees verder...

Meterkast (elektra)

Dat doen we graag voor u. Het kan ook zijn dat wij bij het aantreffen van zeer oude meterkast u uit eigen beweging adviseren deze te moderniseren. Een meterkast wordt in de offerte meestal optioneel aangeboden. We inventariseren uw huidige en toekomstige behoefte en maken een ontwerp van de nieuwe meterkast. Is er sprake van verdere elektrificatie in de toekomst? Dan zullen we een passende ruimere groepenverdeelkast adviseren zodat u daar later gemakkelijk zaken in kan aansluiten. De installatie geschiedt op de dag van zonnepaneelinstallatie. Uitvoering is conform geldende normen (Nen 1010).
De kosten van de meterkastvervanging hangen onlosmakkelijk samen met de zonnepaneel installatie. U krijgt dus ook over deze extra werkzaamheden 21% BTW terug.

Verduurzamen

Wist je dat door toepassing van een zonne-energiesysteem het energielabel van je woning met 1 of 2 stappen kunt verbeteren? Zo kun je bijvoorbeeld van een energielabel C stijgen naar een label B of zelfs label A. Het daadwerkelijke effect van zonnepanelen op het energielabel van een pand is afhankelijk van meerdere factoren.

Storingen

Heeft u een nieuwe internet provider? Vul dan onze service aanvraag in en u ontvangt een mail van ons. In de mail vindt u een handleiding waar in staat hoe u de wifi verbinding weer kunt herstellen. Heeft u geen nieuwe router maar ook geen wifi verbinding meer? Leest u dan verder.

U kunt de omvormer samen met de groep van de zonnepanelen in de meterkast (of verdeler) 30 sec uitzetten. Het gaat er hier om dat de omvormer even geheel zonder stroom komt te zitten. Als u alleen de omvormer of alleen de groep in de meterkast (of verdeler) uit zet dan gaat het niet lukken.

Na 30 sec kunt u de groep en de omvormer weer aan zetten, de volgorde maakt niets uit. Vaak vindt de omvormer dan vanzelf weer de wifi verbinding. Lukt dit niet? dan kunt u via onze service aanvraag een aanvraag doen en wij sturen u dan een mailtje met handleiding hoe u deze verbinding weer hersteld.
Heeft u een omvormer die een storing aangeeft? Controleer dan eerst even of de groep van de zonnepanelen in de meterkast (of verdeler) omhoog staan. Staan deze omhoog? Dan kunt u de omvormer samen met de groep van de zonnepanelen in de meterkast (of verdeler) 30 sec uitzetten. Het gaat er hier om dat de omvormer even geheel zonder stroom komt te zitten. Als u alleen de omvormer of alleen de groep in de meterkast (of verdeler) uit zet dan gaat het niet lukken.

Na 30 sec kunt u de groep en de omvormer weer aan zetten, de volgorde maakt niets uit. Gaat de omvormer weer in storing, vult u dan onze service aanvraag in en wij helpen u verder. Leg aub zo goed mogelijk uit wat het probleem is en welke foutmelding u ziet. Graag zien wij ook een foto van deze foutmelding!