Vogelbarrière

Welke vogels nesten onder de panelen? Meestal kauwen. Waarom nesten op deze, op het eerst gezicht, zeer hete plek? Een paar argumenten en ideeën daarover. De door de zon opgewarmde panelen creëren een thermische trek onder de panelen. Die luchtbeweging kan verkoeling geven aan nestende vogels. Ook al zijn de panelen in mei/juni soms al zeer heet (60-70 graden Celsius). De trek wordt dan ook navenant sterker.

Verder zijn de vogels onder de panelen afgeschermd van directe zonnestralen. En er lijkt momenteel weinig concurrentie voor deze nestplekken door andere soorten.

Freenergics ziet kauwen vaker onder wat grotere solar-vlakken nesten. Waarbij er typisch meerdere rijen panelen boven elkaar liggen. Onze (onbewezen) stelling is dat een 3×3 portrait belegging voor kauwen interessanter is dan een 1×9 portrait belegging. Rijen zonnepanelen boven elkaar versterken namelijk de trek onder de panelen. Op dezelfde manier dat een hoge verwarmingsradiator effectiever is dan een lage radiator met dezelfde oppervlak. De vogels zitten dan ook vaak onder de bovenste rijen en middenin – waar de trek het sterkst is.

Freenergics biedt sinds 2014 vogelbarrière standaard als optie aan bij haar solar offertes. Waarom? Hieronder een aantal argumenten die, afhankelijk van uw woning, van toepassing kunnen zijn:

  • het later na plaatsen van de barrière een stuk duurder is dan direct bijplaatsen tijdens de installaties.
  • als een paar kauwen ergens met succes heeft genest, wil het paar graag op de oude nest plek terugkomen. Dat stelt extra hoge eisen aan naplaatsen van vogelbarriere.
  • kauwen bouwen een groot nest. Gemiddeld een 40 l bouwemmer vol materiaal per nest. Dit materiaal is onder alle weersomstandigheden zeer brandbaar.
  • de vogeluitwerpselen kunnen zeer hinderlijk zijn. De panelen raken vervuild, maar ook serres, stoepen etc.
  • de coating van de solarglas, die zorgt voor een goede opbrengst, kan door de uitwerpselen worden aangetast. Net als autolak door vogeluitwerpselen kan worden beschadigd.
  • het verwijderen van ingedroogde vogeluitwerpselen kan problematisch zijn omdat een zachte borstel op een telescoopsteel te weinig reinigend is voor deze probleem punten.
  • de nestende vogels krassende geluiden maken op de dakpannen, die als zeer hinderlijk kunnen worden ervaren als er b.v. op zolder wordt geslapen.
  • het schaduwwerpend effect van 1 “vogelpoep” op een cel van een zonnepanel kan ervoor zorgen dat 1/3 van het paneel uitvalt. Zo kan een kleine vervuiling een relatief groot effect hebben op de opbrengst.

Ons advies is om te beoordelen of u wel of niet gemakkelijk bij de panelen kan komen om in te grijpen als een nest dreigt te worden gebouwd.